Tag Archives: bài thi viết chữ đẹp

Đề thi viết chữ đẹp và bài thi viết chữ đẹp của học sinh lớp 5

Bài thi viết chữ đẹp của học sinh lớp 5

Nhìn một loạt bài thi chữ đẹp mới thấy sự “trưởng thành ” trong từng nét chữ học sinh lớp 5. Những con chữ cứng cáp, khéo léo uốn lượn,… đã làm các bài thi viết chữ đẹp của học sinh lớp 5 nổi bật trong hàng bài khác nhau.