Tag Archives: xin dạy học ở trường

5 câu hỏi phỏng vấn chắc chắn bạn sẽ đối mặt khi xin dạy học ?

dạy học

Phỏng vấn xin việc luôn khiến bạn lo lắng, áp lực. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ vượt qua cuộc phỏng vấn dễ dàng thôi. Dưới đây là 5 câu hỏi chủ chốt mà khi đi xin dạy học ở một trường. Bạn sẽ phải va chạm với nó. Các câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng bạn có thể bị đánh “rớt ngay ở vòng để xe”.